Energispareordning er ude af kontrol

Energispareordningen initierer ikke nye projekter, og mange vil gennemføre energiprojekterne uanset tilskud. Derfor bør der skabes større incitament for energioptimeringer, når regeringen og energiselskaberne forhandler om ny periode.
Der bør skabes større incitament for energioptimeringer, når regeringen og energiselskaberne forhandler om ny periode.  Foto: Colourbox.
Der bør skabes større incitament for energioptimeringer, når regeringen og energiselskaberne forhandler om ny periode. Foto: Colourbox.

I den forgange uge kunne DR fortælle om energioptimeringer hos private boligejere og virksomheder, der ville være gennemført uanset de berettigede tilskud fra Energispareordningen.

Historien er langt fra enestående viser en rapport fra Deloitte, hvori det konkluderes, at 80 procent af de private projekter, som har modtaget støtte, ville være gennemført uanset støtten. I samme rapport påpeges det, at 77 procent af støttekronerne går til virksomheder.

Før man miskrediterer ni års indsats, er det værd at bemærke, at ordningen i en årrække har initieret mange energibesparelser særligt i industrien.

Sekretariatsleder Dorte Nørregaard Larsen Energiforum Danmark

– Rapporten og dens konklusioner har været kendt længe. Før man miskrediterer ni års indsats, er det værd at bemærke, at ordningen i en årrække har initieret mange energibesparelser særligt i industrien. Der er dog ingen tvivl om, at vi på energibesparelsesområdet er på vej ind i en ny fase, som kræver andre virkemidler, siger Dorte Nørregaard Larsen, sekretariatsleder i Energiforum Danmark.

Lavt hængende frugter

Det er stik imod hensigten, at virksomheder modtager størstedelen af støttekronerne, påpeges det af Frode Hvelpund, professor i energiplanlægning ved AU. Han påpeger, at ordningen handler om at få nye projekter gennemført, og at incitamentet til at energioptimere er for lille, og et nyt system er nødvendigt.

Energispareordningen er altså fra en anden tid, hvor man kunne opnå positive resultater ved at høste de lavest hængende frugter.

– Næste fase går ud på at nå de boligejere, små og mellemstore virksomheder, som ikke umiddelbart ville have gjort noget. Lige nu forhandler energiselskaberne og regeringen om en ny periode for ordningen, og hele branchen er opmærksomme på udfordringerne og behovet for justeringer. Så vi håber, at det også afspejles i den nye aftale, slutter Dorte Nørregaard Larsen.

Relateret indhold