Ujævnt betonlag sender entreprenører på vinterarbejde

Sallingsundbroen gennemgår en større renovering på broen og under broen. Broens tilstand gør, at arbejdet mod forventning også vil pågå i begge vinterhalvår indtil 2022.
Sallingsundbroen gennemgår lige nu en stor renovering. Foto: Vejdirektoratet.
Sallingsundbroen gennemgår lige nu en stor renovering. Foto: Vejdirektoratet.

På Sallingsundbroen begyndte en større renovering i foråret, og den vil være i gang indtil 2022. Broen skal på oversiden have ny belægning, ny fugtisolering, nye støjdæmpende fuger og nyt autoværn. Under broen er det bropillerne, der gennemgår en renovering. Arkil udfører projektet for Vejdirektoratet.

Efter at asfalten på broen er fjernet, har det vist sig, at bropladens betonoverflade er mere ujævn end forventet. Derfor skal hele bropladen påføres et cirka 50 millimeter tykt afretningslag for at gøre fladen jævn, inden der kan udlægges fugtisolering og belægning.

Denne opgave betyder, at renoveringsarbejdet ikke som ellers planlagt vil blive indstillet i vinterhalvåret og genoptaget til foråret 2021. Renoveringen vil nu foregå uden pause indtil november 2022, hvor renoveringen fortsat forventes afsluttet.

– Bropladens overflade har vist sig så ujævn, at vi først skal udføre et udjævningslag, inden vi kan udlægge fugtisolering og asfaltbelægning. Dette ekstra arbejde giver anledning til forsinkelser. Det er vigtigt for os at begrænse generne for trafikanterne i kortest mulig tid. Det er derfor besluttet, at vi fortsætter arbejdet på broen også i de to vinterhalvår 2020/21 og 2021/22. På den måde får vi mere tid til arbejderne, og vi forventer derfor fortsat at kunne afslutte renoveringen som planlagt i efteråret 2022, siger Vejdirektoratets Jørn Andreas Kristensen, projektleder og ansvarlig for renoveringen af Sallingsundbroen.

Landbrugskøretøjer skal fortsat booke passage

Mens renoveringen pågår, kan både biler, cyklister og gående fortsat passere broen. Arbejderne er planlagt, så trafikken kan afvikles med få begrænsninger, mens der arbejdes på broen.

– De trafikale ændringer på broen, som vi indførte, da renoveringsarbejdet begyndte i foråret, fortsætter også hen over vinteren, og der vil være ændringer for trafikken, så længe vi arbejder. Vi forsøger at planlægge arbejdet, så vi generer trafikanterne mindst muligt, siger Jørn Andreas Kristensen.

For den kørende trafik er der kun begrænsninger i form af reduceret bredde af kørebaner og hastighedsnedsættelse til 50 kilometer i timen.

De smallere kørespor betyder dog, at brede landbrugskøretøjer ikke kan køre over broen, som de kunne, inden renoveringen gik i gang. De kan passere broen to gange i døgnet på fastlagte tidspunkter. Passagen kræver booking, og ordningen blev indført i foråret 2020 med renoveringens påbegyndelse

Relateret indhold