Tegl er også grønt byggeri

Randers Tegl vil på Building Green skubbe til fejlagtige fordomme om tegl.
I realiteten ligger tegl i den absolutte top af grønne og bæredygtige byggematerialer, mener Randers Tegl. Foto: Randers Tegl.
I realiteten ligger tegl i den absolutte top af grønne og bæredygtige byggematerialer, mener Randers Tegl. Foto: Randers Tegl.

Randers Tegls beslutning om at deltage på årets Building Green er begrundet med et mål om at ændre på den fejlagtige og til tider negativt ladede holdning, nogle rådgivere og bygherrer har om teglprodukter i forhold til at bygge grønt og bæredygtigt.

– I realiteten ligger tegl i den absolutte top af grønne og bæredygtige byggematerialer, regnet fra vugge til vugge eller fra vugge til grav. Det skylder vi både os selv og byggeriets øvrige parter at trække helt frem i lyset, siger arkitektrådgiver Peter Rune Mortensen fra Randers Tegl.

Building Green er for Randers Tegl derfor den perfekte platform at fortælle om vores EPD og alle teglets grønne og bæredygtige egenskaber.

Arkitektrådgiver Peter Rune Mortensen Randers Tegl

Èn af måderne at dokumentere bæredygtighed på er via en miljøvaredeklaration, i daglig tale kaldet en EPD.

Hidtil alene

En EPD er baseret på EU-normer og viser et produkts samlede miljøbelastning. Belastningen regnes fra produktfasen med blandt andet tilvejebringelse af råstoffer, over byggefasen, brugsfasen til endt levetid og potentiale for genbrug, genanvendelse og energiindvinding.

Hen over faserne skal alt tilhørende energiforbrug og materialer til løbende vedligeholdelse og dermed forbundet energiforbrug indregnes i EPD’en.

– Randers Tegl har som hidtil eneste danske teglproducent fået udarbejdet en produktspecifik EPD på dele af sit sortimentet. Denne er en stor investering og ganske tidskrævende at få lavet. Men vi er rigtig godt på vej, og en EPD på den resterende del af sortimentet vil naturligvis følge, fortsætter Peter Rune Mortensen.

Den aktuelle EPD er i sin basisform tilgængelig for andre danske teglproducenter, men er for dem ikke fuldt dækkende. Det kræver en produktspecifik prøvning.

Enestående materiale

To af de punkter, der vejer tungest, når der tales grønt byggeri og bæredygtighed, er et produkts levetid og dets behov for løbende vedligeholdelse i brugsperioden.

Begge punkter har der været en tilbøjelighed til at bagatellisere eller til at se bort fra. Men også her ligger tegl i absolut førerposition i forhold til andre materialer.

Teglsten regnes ud fra en EU-fastsat beslutning som et materiale med en levetid på 150 år. Til trods for at tegl har en væsentlig længere levetid på mange hundrede år. Det beviser mange kendte historiske bygninger rundt om i landet, f.eks. Gåsetårnet i Vordingborg, der blev opført i 1100-tallet, Borgen Spøttrup vest for Skive, Rundetårn og mange andre. På vedligeholdelsesområdet er teglsten lige så enestående et materiale. Det kræver i praksis ingen som helst vedligeholdelse, når først byggearbejdet er færdigt.

– Building Green er for Randers Tegl derfor den perfekte platform at fortælle om vores EPD og alle teglets grønne og bæredygtige egenskaber. Herunder at hele vores teglsortiment fremstilles af 100 procent naturligt forekommende råmaterialer uden kunstige eller giftige tilsætningsstoffer. Det kan uhyre få, om nogen, andre byggematerialer matche, slutter Peter Rune Mortensen.

Randers Tegl har som hidtil eneste danske teglproducent fået udarbejdet en produktspecifik EPD på dele af sit sortiment. Foto: Randers Tegl.
Randers Tegl har som hidtil eneste danske teglproducent fået udarbejdet en produktspecifik EPD på dele af sit sortiment. Foto: Randers Tegl.
Foto: Randers Tegl.
Foto: Randers Tegl.

Relateret indhold