Staten anklages for fusk i forbindelse med byggesag

Bygningsstyrelsen kan efter beskyldninger om brug af inhabil arkitekt imødese erstatningskrav på tocifret millionbeløb.
Entreprenør beskylder Bygningsstyrelsen for brug af inhabil arkitekt i byggesag og kan imødese erstatningskrav på tocifret millionbeløb.Foto: Colourbox.
Entreprenør beskylder Bygningsstyrelsen for brug af inhabil arkitekt i byggesag og kan imødese erstatningskrav på tocifret millionbeløb.Foto: Colourbox.

En nybygning på Syddansk Universitet er blevet en sag i Klagenævnet for Udbud, efter at klager, H. Skjøde Knudsen A/S, blandt andet hævder, at den vindende totalentreprenør, TC Anlæg A/S, i kraft af sin tilknytning af CUBO Arkitekter A/S som underrådgiver “har haft en afgørende konkurrencemæssig fordel ved udarbejdelse og afgivelse af tilbud i forhold til de øvrige tilbudsgivere og derfor er inhabil”.

Det er Bygningsstyrelsen, og dermed staten, der er indklaget, og den pågældende bygning på cirka 8.000 kvadratmeter er fordelt på tre etager, hvortil kommer cirka 1.800 kvadratmeter kælder. Den samlede byggesum er godt 135 millioner kroner eksklusive moms.

Klagenævnet afviser dog i en delkendelse at give klagen opsættende virkning i forhold til opførelsen af byggeriet.

Aktindsigt

Dagens Byggeri har bedt om aktindsigt i sagen, hvoraf det fremgår, at H. Skjøde Knudsen var blandt de fem prækvalificerede virksomheder i udbuddet.

Klager peger på, at der i udbuddet er lagt vægt på “designmanualen, skitseprojekt og de forberedende arbejder hermed i en helt særlig udstrækning”.

Den nævnte designmanual er udarbejdet af netop CUBO Arkitekter, der samarbejdede direkte med den endelige vinder af udbuddet om teknisk rådgivning og bistand.

Det fremgår af en mail, at CUBO Arkitekter selv vidste, at firmaet var på tvivlsomt grundlag, da de foreslog udarbejdelse af designmanualen i stedet for de “bygningsdelsbeskrivelser”, der i første omgang var udarbejdet:

– Jeg tror, vi dermed undgår nogle af de juridiske problemer, der kan opstå, ved at vi kommer for tæt ind på de enkelte bygningsdele, men alligevel få totalentreprenøren til at levere den ønskede kvalitet/udseende, skriver de i brevet til bygherren.

Konkurrencefordel

H. Skjøde Knudsen skriver på den baggrund i klagen, at “CUBO Arkitekter har udarbejdet bygningsdelsbeskrivelser for bygherren, men i forhold til det offentliggjorte udbudsmateriale fremstået som alene at have udarbejdet designmanual”.

Den påståede inhabilitet skyldes ifølge H. Skjøde Knudsen, at “TC Anlæg A/S har opnået en særlig konkurrencefordel som følge af CUBO Arkitekters forudgående arbejder for Indklagede herunder ved deltagelse i styregruppemøder, hvori der er truffet afgørende beslutninger om byggeprogrammets udformning og indhold, og ved udarbejdelse af bygningsdelsbeskrivelser og væsentlige dele af udbudsmaterialet – designmanual og skitseprojekt, ved deltagelse i kunstudvalg og som teknisk rådgiver for kunstudsmykning”.

Uberettiget og groft

– Det gøres således gældende, at den uretmæssige konkurrencefordel, TC Anlæg har opnået via CUBO Arkitekter, har haft afgørende betydning for Indklagedes endelige valg af TC Anlæg som den vindende tilbudsgiver, konstateres det i klagen.

H. Skjøde Knudsen A/S anklager Bygningsstyrelsen for “uberettiget og groft” at have tilsidesat “ligebehandlingsprincippet i udbudsdirektivet”.

Hvis Skjøde Knudsen A/S vinder sagen i Klagenævnet for udbud, koster det ikke alene de 2,5 millioner kroner mere, som TC Anlægs tilbud er dyrere, men også en erstatning til blandt andre Skjøde Knudsen A/S, der vil kræve sit estimerede dækningsbidrag i størrelsesordenen 10-15 procent af det samlede beløb dækket ind – svarende til 11-13 millioner kroner.

Relateret indhold