Så meget uddelte Lokale og Anlægsfonden i 2014

Lokale og Anlægsfondens Årsrapport 2014 viser, at Fonden i 2014 uddelte i alt 113 millioner kroner til 138 projekter.
Et af de projekter, Lokale og Anlægsfonden støtter, er Vestre Fjordpark i Aalborg. Illustration: ADEPT, GHB Landskabsarkitekter samt Orbicon.
Et af de projekter, Lokale og Anlægsfonden støtter, er Vestre Fjordpark i Aalborg. Illustration: ADEPT, GHB Landskabsarkitekter samt Orbicon.

Tilskud til puljeprojekter til under én mio. kr.

  • Idrætsbyggeri: 3,690 mio. kr.
  • Klublokaler: 3,152 mio. kr.
  • Friluftsliv: 2,275 mio. kr.
  • Kulturbyggeri: 1,069 mio. kr.
  • Handicapfaciliteter: 0,602 mio. kr.

Lokale og Anlægsfonden har netop offentliggjort sin årsrapport for 2014. Den viser blandt andet, at fonden sidste år modtog 5,97 procent af Kulturministeriets andel af overskuddet fra Danske Spil fra 2013 – svarende til 86 millioner kroner.

Derudover blev der uddelt yderligere 27 millioner kroner, hvilket skyldes afkast på Fondens investeringer samt ekstraordinære midler til uddelinger, fordi tidligere bevillinger er blevet reguleret eller trukket tilbage. I 2014 måtte støttemodtagere fra tidligere år ligeledes meddele, at de måtte afstå fra at anvende bevilget støtte til et samlet beløb på 25,315 millioner kroner.

Tildelingen af støtte til puljeprojekter blev desuden omtrent halveret i 2014 (10,791 millioner kroner) i forhold til rekordåret 2013 (20,560 millioner kroner). På den baggrund besluttedes det at øge det øvre loft for etableringsudgifter for puljeprojekter til 1,2 millioner kroner ved årsskiftet 2014-1015. Det har umiddelbart givet resultat, da første kvartal 2015 igen viser normal ansøgningsaktivitet til puljeprojekter.

Relateret indhold