Vil rive 10 Bellahøjhuse ned – renovering bliver for dyr

Nedrivning og genopbygning af de 10 fejlbehæftede højhuse på Bellahøj er den bedste løsning, vurderer boligselskabet SAB. På den måde reddes de 487 almene boliger.
dronefoto af de grå Bellahøjhuse. Træerne i forgrunden er rødbrune. græsset er grønt
Det viste sig i 2021, at der er fejl i de oprindelige beregninger af stabiliteten i flere af Bellahøjhusene, der blev opført i 1950'erne. Nu skal 10 af de 28 huse rives ned. Foto: KAB

Bygningerne svajer, når det blæser, beboerne har været evakueret flere gange i stormvejr, da der er risiko for sammenstyrtning og der er påvist omfattende konstruktionsfejl i 10 af de i alt 28 højhuse på Bellahøj. De omfattende fejl gør, at en renovering bliver for dyr for boligselskabet SAB, der ejer de 10 bygninger.

Selskabet ønsker nu at rive husene ned og genopbygge dem igen efter samme grundplan.

I et miljø- og klimaperspektiv er vi naturligvis kede af det øgede ressourceforbrug, der ligger i at rive ned og bygge op.

Byggedirektør i KAB, Rasmus Jessing.

SAB’s administrator KAB havde ellers peget på en såkaldt sokkelrenovering som en mulig løsning. Ved en sokkelrenovering rives husene ned til soklen, hvorefter de genopbygges efter samme model, dvs. dobbelthuse og en glasbygning med trappe, der binder dem sammen.

– Udfordringen i den klassiske renovering er, at de konstruktive problemer i de her huse er vanvittigt dyre at reparere på. Det er grunden til, at vi kan sammensætte et noget billigere projekt med nye konstruktioner. Samtidig kan denne løsning bidrage til at bevare det unikke, samlede arkitektoniske udtryk på Bellahøj, forklarer byggedirektør i KAB, Rasmus Jessing.

Læs også

Kollapstruede højhuse: Boligselskab indkalder til “helt usædvanligt” møde

Han understreger, at der fortsat skal arbejdes med løsningen, og at den rummer både fordele og ulemper:

– I et miljø- og klimaperspektiv er vi naturligvis kede af det øgede ressourceforbrug, der ligger i at rive ned og bygge op. Men det opvejes af, at det er den eneste måde, vi kan fremtidssikre de 487 almene boliger på, og vi vil selvfølgelig benytte lejligheden til at forbedre både boligindretning og udbuddet af boligtyper.

To mulige løsninger

SAB har stået i en dilemmafyldt situation med kun to reelle muligheder: Afvikle den almene boligafdeling og sælge grunden fra eller forsøge at finde en anden løsning, så de 487 boliger blev bibeholdt. Formand for boligforeningen, John B. Sørensen, siger:

Bellahøjhusene tæt på. De er grå med hvide vinduesrammer. På græsset foran spiller unge mennesker bold og hygger sig på græsset.
De 28 højhuse på Bellahøj er på mellem 9 og 13 etager. Samlet er der ca. 1.300 lejligheder i boligområdet. Fire boligselskaber står for at leje lejlighederne ud. Foto: SAB

– Vi er er sat i verden for at bygge og drive gode almene boliger, så vi gik sammen med vores rådgivere efter at finde en vej videre, der løser problemerne med boligernes farlige konstruktioner og holder sig inden for en ansvarlig økonomi. Det er jeg enormt glad for, at vi nu har en realistisk plan for at arbejde videre med.

Forventer byggestart i 2027

SAB og KAB er allerede i dialog med de relevante myndigheder og vil arbejde videre med at give projektet en mere konkret form. Hvis det videre arbejde giver positivt resultat, forventes det foreløbigt, at der kan ligge et færdigtegnet projekt klar til afstemning i 2026. Holder planen, vil der være forventet byggestart i 2027.

Læs også

River gammel skole ned – endnu en renovering er umulig

For beboerne på Bellahøj fortsætter genhusningen som aftalt i tilknytning til kommunens påbud om, at de mest udsatte huse skal være fraflyttet senest 30. september 2024. De øvrige beboere har fået tilbud om frivillig genhusning.

Relateret indhold