Renovering: Stadig plads til forbedring

Bedre planlægning, optimeret kommunal byggesagsbehandling og flere industrielle koncepter er blandt de elementer, der kan skabe øget produktivitet i bygningsrenovering.
Direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri præsenterede på konferencen konklusionerne i en ny undersøgelse. Foto: Jørgen True.
Direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri præsenterede på konferencen konklusionerne i en ny undersøgelse. Foto: Jørgen True.

Aktører fra mange dele af branchen var forleden samlet til konferencen “Produktivitet i bygningsrenovering”, som er en del af et forløb, der skal munde ud i en grundig analyse af, hvordan branchen vurderer konkrete forslag til produktionsforbedringer, når det handler om renovering.

– Der er plads til forbedringer, når det kommer til produktivitet i bygningsrenovering, sagde IDAs formand, Frida Frost, da hun åbnede konferencen.

Mange gode hensigter

Blandt dagens indlægsholdere var minister for klima-, energi- og bygninger, Rasmus Helveg Petersen, som i sit indlæg afleverede et mindre batteri af løfter og gode hensigter, der kan komme branchen til gode.

– Vores strategi er af sænke energiforbruget i eksisterende byggeri med 35 procent frem mod 2050. Der er op mod en million boliger, som efterhånden når en alder og stand, der betyder, at de bør energirenoveres, og jeg tror, at der af masser af opgaver at hente for branchens virksomheder i den forbindelse, sagde ministeren og tilføjede, at produktivitet ikke kun handler om arbejdet på byggepladsen:

– Også den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne skal optimieres, så der ikke er så lange ventetider, fastslog Rasmus Helveg Petersen over for de cirka 160 konferencedeltagere.

På konferencen blev deltagerne præsenteret for en ny undersøgelse, som Advice har gennemført blandt 277 virksomheder og aktører i branchen. Konklusionerne var sammenfattet i en analyserapport, som blev fremlagt af direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri. Han slog fast, at der ingen nemme løsninger er, men der er dog en række muligheder.

Fokus på processen

De lavesthængende frugter ser ud til at være procesoptimering, risikovurdering og aftaleindgåelse. Mange mener også, at digitallisering/modellering og industrialisering har nogle muligheder.

– Det er vigtigt at optimere byggeprocesserne, inden man går i gang med selve byggeriet. Det gælder om at inddrage forskellige aktørers kompetencer og viden på et tidligt tidspunkt. Også standardisering og industrialisering indgår i analysen. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at når man taler om renovering, er der tale om meget forskellige typer af opgaver. Der er stor forskel på at renovere et parcelhus, et rådhus eller en stor boligblok med flere hundrede lejligheder. Det er ikke én udfordring, men mange forskellige udfordringer, og derfor skal der bruges forskellige redskaber til at optimere processen, sagde Michael H. Nielsen.

Læs mere fra konferencen her.

Analyserapporten kan hentes her.

Rasmus Helveg Petersen lovede på konferencen, at der skal ske i optimering i den tekniske byggesagsbehandling ude i kommunerne. Foto. Jørgen True.
Rasmus Helveg Petersen lovede på konferencen, at der skal ske i optimering i den tekniske byggesagsbehandling ude i kommunerne. Foto. Jørgen True.
Der er plads til forbedringer, fastslog IDAs formand, Frida Frost. Foto: Jørgen True.
Der er plads til forbedringer, fastslog IDAs formand, Frida Frost. Foto: Jørgen True.

Relateret indhold