Oversigt: De seneste leads og udbud – uge 22/23

Leads og udbud fra den 29. maj til den 5. juni tæller blandt andet udvidelse af varmecentral i Randers, udbud med forhandling i Aalborg og offentlig licitation i Aarhus.
Tre mænd står på en byggeplads i solnedgangen.
Foto: Gettyimages

Nedenstående liste er et uddrag af de 10 mest relevante leads og udbud for virksomheder i bygge-, anlægs- og ejendomsbranchen – eller beslægtede selskaber.

Listen er hentet fra Lambrecht Info i samarbejde med Byggefakta.

LEADS

Nykøbing Falster, anmodning om anlægsbevilling

Med denne sag indstilles det at der gives anlægsbevilling på 15,0 mio. kr., og at der afsættes rådighedsbeløb til personalehotel på Sjælland Universitetshospital. Beløb indeholder rådgivning, ombygningsudgifter, inventar m.m. Personalehotellet vil bestå af 15 enkeltværelser, 5 dobbeltværelser, fællesarealer og køkkenfaciliteter.

Region Sjælland, ny lægemiddelforsyning

Regionsrådet skal med denne sag tage stilling til udbud af byggeriet af Region Sjællands nye lægemiddelforsyning. Byggeriet foreslås udbudt som totalentreprise i juni 2024. Det indstilles yderligere at byggeprojektets anlægsbevilling forhøjes til 253,5 mio. kr., og rådighedsbeløb tilpasses grundet større arealbehov.

Randers, udvidelse af varmecentral

Indstilling til igangsætning af lokalplan for udvidelse af varmecentral, i Randers SV. Der ønskes mulighed for at etablere en 33 m høj akkumuleringstank til lagring af varme, et anlæg til fjernkøling samt diverse afledte bygninger på Bronzevej 2 i Vorup, Randers SV.

Odense, igangsætning for lokalplanlægning

Med denne sag skal udvalget beslutte igangsættelse af lokalplanlægning for Dyrskuepladsen, således at den kan gøres til den foretrukne eventplads for store koncertproduktioner. Det indstilles derfor, at udvalget godkender at der igangsættes lokalplanlægning for eventplads på Dyrskuepladsen.

Randers, kommende bygherrerådgiverudbud

Kommende totalentreprisekonkurrence for nyt plejecenter i Dronningborg. Med denne sag fremlægger forvaltningen beskrivelsen af nyt plejecenter, anslået tidsplan samt opgavebeskrivelse som danner grundlag for det kommende bygherrerådgiverudbud. Plejecentret vil bestå af 75 almene plejeboliger.

København, planlægning af bypark

Med denne sag indstilles det at trafikanalysen omhandlende bus- og trafikomlægninger ved lukning af Vesterbro Passage tages til efterretning, at det godkendes, samt at der ikke arbejdes videre med en busomlægning hvor alle busser kører via Jernbanegade. Selve anlæg af byparken er est. til 150-200 mio. kr.

UDBUD

Aarhus, offentlig licitation

Udbud af rammeaftale omfatter teknisk rådgivning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udbud af byudviklingsområder og kommunale arealer i Aarhus Kommune. Den anslåede værdi er 25 000 000,00 DKK ekskl. moms.

Aalborg, udbud med forhandling

Den udbudte kontrakt omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af Patient- og Barselshotel i Hospitalsbyen i Aalborg. Nybyggeriet skal indeholde i alt 40 hotelværelser. I tilknytning hertil etableres opholdsrum, birum m.m. Den anslåede værdi er 2 520 000,00 DKK ekskl. moms.

Ringsted, prækvalifikation

Ringsted Kommunes byråd har vedtaget, at rundkørsel på hovedvej 14 ved Business Park Ringsted og Kærup Erhvervspark skal ombygge til lyskryds. Med ønsket om at ombygge rundkørslen til lyskryds, udbyder Ringsted Kommune herved kontrakt om totalrådgivning vedr. BPR rundkørsel ombygges til lyskryds.

Viborg, udbud af hovedentreprise

Hovedentreprise udbydes i forbindelse med renovering af Digterparken afd. 7 bestående af etagebyggeri af 4 stk. 3 plan blokke med i alt 132 boliger. Arbejdet omfatter opmuring af nye gavle, inkl. påstøbning af fundamenter og udskiftning af alle vinduer og døre m.m.

Relateret indhold