Orbicon hjælper med at bane vej for Apples ny datacenter

Orbicon har hjulpet Viborg Kommune med at skabe sikkerhed om det ny datacenters placering
Dele af Apples nye datacenter er placeret i et område med særlig Særlige Drikkevandsinteresser. Foto: Apple.
Dele af Apples nye datacenter er placeret i et område med særlig Særlige Drikkevandsinteresser. Foto: Apple.

Anlægget er den største udenlandske anlægsinvestering i Danmark til dato, og denne investering har trukket opmærksomhed og skabt glæde – både på landsplan og lokalt i Viborg. Datacenteret, der er på 166.000 kvadratmeter skal drives af vedvarende energi, og overskudsvarmen fra det enorme dataanlæg, kobles på fjernvarmenettet. Alt så ud til at være klappet og klart, men så opstod der en mulig forhindring:

– Man havde fundet den optimale placering i forhold til energiforsyning, tilkobling til fjernvarmenettet med videre, men så skete der det, at Naturstyrelsen omlagde deres udpegning af områder med Særlige drikkevandsinteresser. Der gik pludselig et lille stykke af et område med særlige drikkevandsinteresser ind under den udpegede grund. For at være sikre på, at placeringen nu også kunne blive der, skulle vi undersøge, om Apples nye anlæg, ville kunne påvirke drikkevandet under det udpegede område. Vi skulle handle hurtigt for at give kunden den størst mulige sikkerhed for placeringen, inden den blev offentliggjort. Her trådte Orbicon hurtigt til med deres ekspertise, fortæller Jørgen Jørgensen, Chef for Natur & Vand i Viborg Kommune.

Hurtigt og effektivt

Området er nu landbrugsjord, og undersøgelserne viser, at der ikke vil være nogen væsentlig påvirkning af grundvandet fra det ny datacenter.

– Vi var meget tilfredse med Orbicons indsats. Tiden var vigtig, og det var kvaliteten af undersøgelsen også. Vi har allerede haft indledende møder med Naturstyrelsen, og begge ting ser ud til at være helt i orden, siger Jørgen Jørgensen.

På hemmelig mission

Det var geolog Jens Demant Bernth fra Orbicon, der blev sendt på hemmelig mission. Han har undersøgt en eventuel påvirkning af grundvandsressourcen og fundet, at det ny datacenter ikke vil have nogen betydende påvirkning af grundvandsressourcen.

– Der var meget hemmelighedskræmmeri, og det hele skulle gå meget hurtigt. Vi gik naturligvis meget diskret til værks og sørgede for, at kommunen fik en gennemarbejdet undersøgelse, meget hurtigt. Jeg vidste, at det var en stor international virksomhed, og var selvfølgelig spændt på at det blev afsløret hvilken, fortæller Jens Demant Bernth.

Apple lægger meget vægt på de bæredygtige elementer:

– Det er utroligt spændende, at vi kan være med til at sætte skub i væksten for miljørigtig industri i Irland og Danmark og udvikle energisystemer, der udnytter de store vindressourcer i disse lande, udtaler Lisa Jackson, Apples vicedirektør for miljørelaterede initiativer.

Byggeriet af det ny datacenter, forventes at stå færdigt i 2026.

Relateret indhold