Ny bygning og bedre rammer – 60 mio. kroner til for tidligt fødte og deres forældre

Neonatal-, barsels- og fødeafsnittet på Sygehus Lillebælt i Kolding lever ikke op til nutidens standarder, og derfor har regionsrådet netop godkendt byggeplanerne, der skal forbedre de fysiske forhold.
Fødende og deres familier vil fra 2025 få mere ro, plads og mulighed for at blive sammen under hele indlæggelsen, ligesom at personalet får bedre forhold på fødeafdelingen i Kolding. Foto: PR.
Fødende og deres familier vil fra 2025 få mere ro, plads og mulighed for at blive sammen under hele indlæggelsen, ligesom at personalet får bedre forhold på fødeafdelingen i Kolding. Foto: PR.

I juni sidste år blev Region Syddanmarks fødeplan vedtaget, og samtidig vedtog regionsrådet en investeringsplan for i alt 200 mio. kroner frem mod 2025.

Som en del af den samlede investeringsplan er nu afsat i alt 59,5 mio. kroner til fødeafdelingen på Sygehus Lillebælt i Kolding, hvor der hvert år fødes ca. 3500 børn. Det betyder et markant løft i form af en gennemgående renovering, udbygning og ombygning af de eksisterende forhold, så der skabes bedre sammenhæng mellem de forskellige afsnit, moderne fødemiljøer og bedre plads til at modtage de fødende kvinder.

Moderniseringen og udvidelsen omfatter:

– Ny neonatalbygning

Der skal bygges et helt nyt neonatalafsnit, der giver mulighed for, at familier kan være samlet og alene på deres stue. Afsnittet skal blandt andet indrettes med 16 sengestuer med eget bad- og toiletrum og 3 intensivstuer med eget forældrerum og bad- og toiletrum – alle indrettet til børnefamilier med et eller to nyfødte børn.

– Nyt familieområde

Som led i opførelsen af det nye neonatalafsnit bliver der etableret et familieområde, hvor nybagte mødre kan ligge sammen med deres for tidligt fødte børn, så familien kan forblive samlet, selvom der kræves behandling fra flere specialer.

– Renovering og modernisering af eksisterende fødeafdeling

Projektet omfatter en gennemgående renovering og modernisering af den eksisterende fødeafdeling, så der skabes et samlet føde- og barselsafsnit med bedre og mere tidssvarende plads til at tage imod de fødende kvinder. Dertil skal der etableres to nye, moderne fødestuer, som både kan imødekomme et forventet stigende fødselstal og skabe rammerne for et moderne fødemiljø.

– Nogle fødsler er ukomplicerede, mens andre kræver mere tid og mere hjælp. Uanset hvad er det en sårbar situation, og familierne skal have mulighed for at være sammen under hele forløbet i rolige og trygge omgivelser. Med moderniseringen får vi skabt en moderne fødeafdeling, der lever op til netop dét, og som er rustet til fremtiden, siger Karsten Uno Petersen (S), formand for regionens politiske udvalg for byggeri, indkøb og grøn omstilling.

Attraktive personale- og arbejdsforhold

Han tilføjer:

– Vi har stort fokus på at skabe gode og attraktive personale- og arbejdsforhold, og derfor har vi tidligt i processen inddraget de kliniske afdelinger, der får funktioner i det nye neonatalafsnit, og de medarbejdere, der bliver berørt af renoveringen og ombygningen af føde- og barselsafsnittet. Vi har lyttet til medarbejderne, og deres gode input betyder, at vi nu går i gang med et byggeprojekt, der lever op til rigtig mange behov og ønsker.

Det nye byggeri skal leve op til Region Syddanmarks byggeregulativ for en grønnere bygningsprofil. Det betyder blandt andet, at den nye bygning til neonatalafsnittet skal DGNB-certificeres og opnå et guldcertifikat i henhold til DGNB-manualen for nybyggeri og omfattende renovering 2023.

Det forventes, at den nye fødeafdeling på Sygehus Lillebælt i Kolding står færdig i slutningen af marts 2025, men det er forbundet med usikkerhed, da markedssituationen på anlægsområdet er udfordret.

Relateret indhold