Nu får Køge Bugt sit klimasikrede strandparadis

En principaftale mellem regeringen og fem kommuner skal nu bane vejen for en modernisering af den over 40 år gamle Køge Bugt Strandpark.
Fra Greve i syd til Hvidovre i nord, skal den 7 kilometer lange strandpark nu revitaliseres med nye faciliteter og bedre klimasikring.
Fra Greve i syd til Hvidovre i nord, skal den 7 kilometer lange strandpark nu revitaliseres med nye faciliteter og bedre klimasikring.

Amager fik sin, nu skal Køge bugt også have en strandpark, som er et moderne og tidsvarende åndehul for omegnskommunernes beboere og andre besøgende. Dem er der hvert år mere end 100.000 af, som bruger det syv kilometer lange strandområde fra Greve i syd til hvidovre i nord.

Men den 42 år gamle strandpark, som blev indviet i 1980, har længe kaldt på fornyelse og det får den nu – med inspiration fra Amager Strandpark.

Regeringen er sammen med Brøndby, Greve, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk kommuner, gået sammen om en principaftale for Køge Bugt Strandpark, der skal resultere i en anlægslov, der vil komme til at danne rammerne for moderniseringen.

Den skal give flere attraktive tilbud til de mange mennesker, der bruger strandparken året rundt til blandt andet gå- og cykelture, aktiviteter på havet og vinterbadning.

Med aftalen begynder dialogen om, hvad den kommende anlægslov skal indeholde, og hvilke rammer der er nødvendige for at kunne modernisere faciliteterne, samtidig med at der i resten af den store strandpark bliver sat fokus på at løfte og sikre natur- og landskabsværdierne, som det formuleres i principaftalen.

Køge Bugt Strandpark er kunstigt anlagt med det formål både at skabe et stort rekreativt område for oplandet, og beskytte byområderne langs kysten mod stormflod og havvandsstigninger med et system indre og ydre diger.

Men både behovet for bedre kystbeskyttelse og mere attraktive områder og faciliteter har vokset det sidste årti. Derfor har kystkommunerne længe presset på for at få opdateret området.

Men kommunernes ønsker har i høj grad været låst af på grund af bindinger i naturbeskyttelsesloven.

Dem skal en ny anlægslov for området løsne op for og første skridt blev taget tilbage i 2021 med regeringsudspillet “Tættere på – Grønne byer og en hovedstad i udvikling”, hvor der blev foreslået, at “der udarbejdes en anlægslov, som muliggør en modernisering af Køge Bugt Strandpark med inspiration fra bl.a. Amager Strandpark og under hensyntagen til kystlandskabet og områdets natur”.

Med den nye anlægslov kan Brøndby, Greve, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk kommuner kan modernisere strandparken og dens stiforbindelser i den udstrækning dette ikke er muligt inden for gældende lovgivning.

Finansieringen af faciliteterne i den nye strandpark skal de involverede kommuner selv stå for, mens udgiften til kystbeskyttelsen skal finansieres gennem reglerne i kystbeskyttelsesloven.

Anlægsloven for Køge Bugt Strandpark forventes at blive fremsat i Folketinget i slutningen af 2023.

Relateret indhold