Kbh-kvarter skal gennem fornyelse og klimasikring

Cowi, arkitektfirmaet Tredje Natur og proceskonsulenterne Open Air Neighbourhood har vundet en idékonkurrence med et nytænkende oplæg til, hvordan Enghaveparken kan sikre bydelen imod fremtidige oversvømmelser.?

At gøre plads til 26.000 kubikmeter vand i en historisk og bevaringsværdig park har været udgangspunktet for konkurrencen. Frem

for at lede vandet væk via underjordiske kloakker vil Enghaveparken i fremtiden forsinke store mængder regnvand, inden det ledes videre til Københavns havn.

Vinderforslaget vurderes at være et inspirerende og nytænkende idéoplæg som en del af byfornyelsen af Vesterbro i København.

Idéoplægget skitserer, hvordan Enghaveparken tilpasses de næste 100 års udfordringer i bydelen, når det kommer til skybrudssikring og behovet for at bruge og opholde sig i byens rum.

– Vi har sammen med vores samarbejdspartnere udarbejdet et nytænkende oplæg til, hvordan Enghaveparkens nuværende funktioner og struktur bevares, balancerer bevaringshensyn samtidig med, at vi ved hjælp af diger, sluser og fordybninger sikrer, at store mængder regnvand kan ophobes i parken, siger Ann-Gerd Rasmussen, administrativ projektleder, Cowi.

Stærk ingeniørkunst

Enghaveparken har siden 1928 været et grønt åndehul for byens borgere. Parken er bevaringsværdig, og dens overordnede struktur med trærækker og hække bliver bevaret, fordi man i idéoplægget har prioriteret ikke at gennemføre et stort indgreb i parkens struktur og helhed. Men parkens rum og funktioner bliver fornyet, så de passer til fremtidens behov.

– I vores idéoplæg benytter vi gamle ingeniørmæssige kundskaber, hvor vi blandt andet anlægger en mur, som hegner parken ind og forsinker vandet ved skybrud som en stor fejebakke. På muren skitseres en vandrende, som opsamler regnvandet fra parken og de omgivende hustage – referencen er viadukterne, som vi kender fra det gamle Rom. Vi graver også fordybninger i parken, som langsomt fyldes med vand, når der kommer ekstremregn. Når fordybningerne er fyldte, går lukkemekanismen i Enghaveparken i gang. Hullerne i muren lukkes som indgange med lukkemekanismen, der fungerer som en flydedok. På den måde vil Enghaveparken forsinke vandet, så det ikke oversvømmer de omkringliggende veje og bygninger, siger Ann-Gerd Rasmussen.

Relateret indhold