Fokus på genbrug af beton

På Building Green 2017 var der fokus på muligheder for genanvendelse af beton med Holland som forbillede.
Dorthe Mathiesen er chef for betoncenteret ved Teknologisk Institut. Foto: Anders Melchiorsen.
Dorthe Mathiesen er chef for betoncenteret ved Teknologisk Institut. Foto: Anders Melchiorsen.

Potentialet for at genanvende byggematerialer er stort, men spørgsmålet er, om der er mulighed for at lave bedre produkter end i dag med genanvendt beton, og om der er incitamenter for det. Det var udgangspunkt for oplægget ‘cirkulær i byggesektoren – fra betonaffald til sekundære råstoffer’.

Blandt deltagerne var Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer, Dakofa, der gennem flere år samarbejdet med branchefællesskabet Dansk Beton om at udvikle bedre måder at genanvende beton på.

– Gårdsdagens affaldssektor er morgendagens råstofforvalter, sagde Ole Morten Petersen, direktør i Dakofa, da han fremlagde sin vision for fremtidens genbrug af beton.

– Ud af den samlede mængde byggeaffald står beton, tegl og mursten for omkring 45 procent, så det er enorme mængder, sagde han.

Holland længere fremme

I dag bliver nedknust tegl og beton brugt som fyld ved anlægsprojekter, men ifølge Ole Morten Petersen og Thomas Uhd, der er branchedirektør i Dansk Byggeri for afdelingen Dansk Beton, er der mange flere muligheder for, at beton kan opnå en forædling gennem genanvendelse i eksempelvis belægningssten og i asfalt.

Ved oplægget blev Holland fremhævet som et land, der er langt fremme med genbrug af beton i flere forskellige produkter. Dorthe Mathiesen, der er chef for betoncenteret ved Teknologisk Institut lagde vægt på, at Holland har et andet udgangspunkt end Danmark, når det gælder genanvendelse af byggematerialer.

– Holland er i en mere kritisk situation med hensyn til udvindelse af råstoffer end i Danmark, sagde hun og henviste til, at landet på den baggrund også har fået poltitisk støtte til at fremme genbrug af beton.

– Der har i Holland været fokus på miljø ved tildeling af kontrakter i byggeriet. Derudover betales der op til 50 Euro mere pr. kubikmeter beton, hvor genbrugsindholdet er større end 30 procent, sagde Dorthe Mathiesen.

Ingen mangel på råstof

Der har dog ikke været den samme fokus på genbrug af betonen som byggemateriale i Danmark, da der ikke er nogen mangel på råstoffer i den danske undergrund.

– Der er rigeligt med råstoffer til beton, i hvert fald på nationalt plan, men ressourcerne er ikke ligeligt fordelt over hele landet, sagde Lars Møller Nielsen, teknisk chef for råstoffer ved NCC Industry, da han stod på scenen.

Han henviste til, at råstofferne skal fragtes mellem landsdele, og at det derfor ville være mere hensigtsmæssigt for miljøet, hvis byggematerialerne kunne genanvendes lokalt rundt om i landet.

Bud på dansk genbrug

Dorthe Mathiesen mener, at Danmark bør lade sig inspirere af Holland for at udnytte beton som genbrugsmateriale i byggeriet. Det kræver, ifølge hende, nogle særlige tiltag, hvis det skal lykkedes.

– Det kræver en langt bedre sortering af materialerne, der skal laves politiske og udbudstekniske incitamenter for at fremme genbrugen af betonen, og endelig skal Danmark spille en større rolle i EU med hensyn til at støtte standarder for denne type genbrug, sagde hun.

Ole Morten Petersen er direktør i Dakofa. Foto: Anders Melchiorsen.
Ole Morten Petersen er direktør i Dakofa. Foto: Anders Melchiorsen.
Lars Møller Nielsen er teknisk chef for råstoffer ved NCC Industry. Foto: Anders Melchiorsen.
Lars Møller Nielsen er teknisk chef for råstoffer ved NCC Industry. Foto: Anders Melchiorsen.

Relateret indhold