Femerns potentiale udfoldes kun med markante investeringer i infrastrukturen

Femern-forbindelsen kan blive en gamechanger for godstransporten - den kan bare ikke alene løse flaskehalse og kapacitetsmangel i den svenske og danske infrastruktur, viser ny rapport. Bekymrende læsning, lyder det fra Greater Copenhagen.
Hvis jernbanerne i Greater Copenhagen skal være mere konkurrencedygtige, skal vi ud over Femern-forbindelse også have landanlæg på Øresundsbrons svenske side, fire spor på Lund-Hässleholm, flere spor til Linköping samt en ny omladeterminal i Danmark. Foto: Getty Images
Hvis jernbanerne i Greater Copenhagen skal være mere konkurrencedygtige, skal vi ud over Femern-forbindelse også have landanlæg på Øresundsbrons svenske side, fire spor på Lund-Hässleholm, flere spor til Linköping samt en ny omladeterminal i Danmark. Foto: Getty Images

Greater Copenhagen og String

  • Greater Copenhagen er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Halland og samtlige 85 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbejdet blev etableret i 2015 og har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i hele Greater Copenhagen-regionen.
  • String er en politisk organisation bestående af fem byer og otte regioner fra Hamborg til Oslo. Sammen arbejder de på at blive en String-megaregion; en grøn hub for rene teknologier og bæredygtige infrastrukturløsninger.

I 2014 viste en prognose, at 165.000 tons gods ville blive flyttet fra vej til jernbane hvert år, når Femern Bælt-forbindelsen står færdig i 2029. Forbindelsen vil bl.a. fjerne behovet for en 160 km lang omvej gennem Danmark for godstog, reducere transporttiden med ca. 2,5 timer for jernbanetransport og ca. 1 time for vejtransport og bidrage til en effektiv logistik mellem Skandinavien og det europæiske kontinent.

Nu viser en nye rapport, at denne prognose i lyset af den seneste udvikling var for positiv, og at der vil køre syv færre godstog i døgnet end den tidligere prognose.

Det er Sweco, der har udarbejde den nye rapport for String og Greater Copenhagen. Rapporten viser bl.a., at Femern-forbindelsen har alle forudsætninger for at blive en såkaldt game changer inden for godstransport. Men det kommer ikke til at ske af sig selv. Der er også behov for flere investeringer i jernbanenettet i Scandinavian-Mediterranean-korridoren (ScanMed).

Flaskehalse og kapacitetsmangel i jernbanesystemet bidrager allerede i dag, sammen med andre faktorer, til en stigning i vejgodstransporten og et fald i jernbanetransporten.

– Rapporten er bekymrende læsning, da den viser, at vi uden investeringer i jernbanenettet ikke vil kunne udnytte det fulde potentiale af Femern Bælt-forbindelsen med hensyn til grøn transport. Øresundsbroens landanlæg på den svenske side, fire spor på Lund-Hässleholm, flere spor helst hele vejen til Linköping samt en ny omladeterminal i Danmark er nogle af de investeringer, der skal foretages for at løse flaskehalse og kapacitetsproblemer og gøre jernbanerne mere konkurrencedygtige, siger managing director Tue David Bak i Greater Copenhagen.

Flere investeringer vil styrke Femerns rolle

Uden investeringer vil flaskehalse og kapacitetsmangel i jernbanesystemet fortsætte, selv efter at Femern Bælt-forbindelsen er blevet åbnet. Vejgodstransporten kan stige med op til 120 %, mens jernbanegodstransporten kan falde yderligere.

– Vi er nødt til at løse de resterende udfordringer for at styrke Femern Bælt-forbindelsens rolle og maksimere de utrolige muligheder, den giver, siger managing director i String, Thomas Becker.

Hvis mere gods transporteres med jernbane, vil det reducere CO2-emissionerne, hvilket er en forudsætning for at nå EU’s klimamål. Det vil også mindske trafikpropper, partikelemissioner og slitage på vejene, samtidig med at jernbanetransport er mere sikker end vejtransport.

Relateret indhold