Europas største arbejdshavn er på vej

Boskalis og jointventure partneren Van Oord er begyndt at anlægge 500.000 kvadratmeter arbejdshavn til Femern Bælt-projektet i Rødbyhavn.
Arbejdshavnen i Rødbyhavn, hvortil byggematerialer fragtes ind og de færdige tunnelelementer sejles ud, bliver Europas største. Illustration: Femern A/S.
Arbejdshavnen i Rødbyhavn, hvortil byggematerialer fragtes ind og de færdige tunnelelementer sejles ud, bliver Europas største. Illustration: Femern A/S.

– Havnen bliver Europas største arbejdshavn og er helt afgørende for byggeriet af selve tunnelen. Vi får brug for enorme mængder af byggematerialer, som skal sejles ind til havnen. Og det er også herfra, at de færdige tunnelelementer sejles ud til deres endelige plads på havbunden i Femern Bælt, fortæller projektchef i Femern A/S Pedro da Silva Jørgensen om den arbejdshavn, som nu er under tilblivelse.

Den 500.000 kvadratmeter store havn bliver et omdrejningspunkt under byggeriet af den 18 kilometer lange Femern-tunnel mellem Danmark og Tyskland.

Fede Fetsy har meldt sin ankomst

Det er store maskiner og tungt materiel, der skal buges til anlægsopgaven. Det første ryk-ind har allerede foregået.

Det drejer sig om stendumperen “Fede Fetsy” og tre store pramme, som ankom til Rødbyhavn i maj.

“Fede Fetsy” lever med sine 60 meter i længden og 20 meter i bredden i høj grad op til sit navn. Stendumperen skal placere de tusindvis af tonstunge granitblokke, som bliver til nye moler 500 meter ud fra kysten. Samtidig arbejdes der på højtryk på værfter i Rotterdam i Holland med at klargøre flere pramme og andre sejlende maskiner, som snart bliver sat i sving på havnebyggeriet.

Regulært monster skal grave sejlrenden

Gravemaskinen “Simson” er et regulært monster på 68 meter gange 23 meter. Dens gigantiske skovl kan grave på 30 meter dybt vand og kan rumme 34 kubikmeter eller 300 fyldte trillebøre i et snuptag.”Simson” skal udgrave arbejdshavnens bassin og sejlrende. De mange kubikmeter opgravet materiale bliver derefter fragtet på pramme ind til kysten og indgår i en større landvinding med adskillige hektarer ny natur og rekreative områder på Lolland.

14 forskellige anlægsfartøjer

– Vi forventer, at mindst 14 forskellige anlægsfartøjer og søgående gravemaskiner kommer til at arbejde benhårdt på arbejdshavnen et godt stykke ind i 2021. Vi skal have havnen klar hurtigst muligt til at forsyne den store byggeplads og udskibningen af tunnelelementer, siger projektchef Pedro da Silva Jørgensen.

I 2021 begynder også arbejdet på at bygge elementfabrikken, som bliver omdrejningspunktet for tunnelbyggeriet. Første tunnelelement forventes at kunne blive sænket på plads i 2024.

Femern-tunnelen forventes at stå færdig i 2029, hvor en tur til Tyskland derefter vil tage 10 minutter i bil og syv minutter i tog.

Relateret indhold