En bygning fuld af spændende udfordringer

Prækvalifikationen til hovedentreprisen på Laboratorie- og Logistikbygningen på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg er lige på trapperne.
Laboratorie- og Logistikbygningen skal som et bankende hjerte holde hospitalet forsynet med alt fra vareleverancer til forskningsresultater og blodprøvesvar. Illustration: Mikkelsen Arkitekter.
Laboratorie- og Logistikbygningen skal som et bankende hjerte holde hospitalet forsynet med alt fra vareleverancer til forskningsresultater og blodprøvesvar. Illustration: Mikkelsen Arkitekter.

Om projektet

  • – Laboratorie- og Logistikbygningen bliver på ca. 10.000 kvm. og skal bygges fra 2015 til 2017.
  • – Prækvalifikation til udbuddet på hovedentreprisen starter i begyndelsen af juli 2015. Selve hovedentreprisen på 186 mio. kroner kommer i udbud i september 2015.
  • – Laboratorie- og Logistikbygningen er en del af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, der skal bygges på Bispebjerg Hospitals område fra 2014 til 2025.
  • – Projektet er finansieret med 2,95 mia. kr. af regeringens Kvalitetsfond og med 1,03 mia. kr. af Region Hovedstaden.
  • – Region Hovedstaden investerer de kommende år 15 mia. kr. i syv nye hospitalsbyggerier, heraf kommer 8 mia. kr. fra Statens Kvalitetsfond.

Da Bispebjerg Hospital blev opført for over 100 år siden, byggede man som det første forsyningsbygningerne. Herfra skulle det nye hospital forsynes med varme, elektricitet og mad.

Når Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg skal opføres, starter man tilsvarende med Laboratorie- og Logistikbygningen som et bankende hjerte, der skal holde hospitalet forsynet med alt fra vareleverancer til forskningsresultater og blodprøvesvar.

Bygningen er ikke helt lige ud af landevejen. Den har indbygget nogle spændende udfordringer.

Seniorprojektleder Ronan O’Reilly Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

– Laboratorie- og Logistikbygningen bliver en nøglefunktion for det nye hospital og psykiatri. Her ankommer vareleverancer, hvorfra de fordeles rundt til hospitalets afdelinger. Her modtages og analyseres blodprøver. Og her samler vi forskning og ny viden med intentionen at skabe synergi for forskerne, siger projektleder Rasmus Seidelin Dam fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Mere effektiv logistik

Det er specielt, at man laver en særlig bygning til logistikken for at gøre den effektiv og dynamisk. Bygningen er første skridt i den nye infrastruktur i fremtidens hospital.

– Bygningen skal understøtte alle de opgaver, som man ofte ikke tænker over, fordi de bare skal fungere, såsom vareflow, blodprøver, affaldshåndtering mm., forklarer Rasmus Seidelin Dam.

Laboratorie- og Logistikbygningen bliver på ca. 10.000 kvm. i tre etager og med fuld kælder. Den er udformet af totalrådgiverne Mikkelsen Arkitekter, WHR og Alectia. Hovedentreprisen på at opføre bygningen er netop blevet udbudt i prækvalifikation og findes i TED-databasen inden for få dage.

– Vi glæder os til at se, hvem der byder ind på opgaven. Vi vil blandt andet gå efter, om holdende har erfaringer med lignende bygninger og i særdeleshed med at bygge laboratorier, måske fra en underrådgiver, siger seniorprojektleder Ronan O’Reilly, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Spændende udfordringer

Prækvalifikationen afsluttes i august, og i september modtager de udvalgte hold konkurrencematerialet.

– Bygningen er ikke helt lige ud af landevejen. Den har indbygget nogle spændende udfordringer da, den både skal rumme logistik- og lagerfaciliteter med dertilhørende lastbiltransporter og laboratorier, som stiller strenge krav om meget få vibrationer. Så konstruktionerne skal virkelig være i orden, siger Ronan O’Reilly.

En stor kælder til bygningen skal graves ud allerede denne sommer for at overstå grave- og spunsarbejdet, mens hospitalet kører på nedsat drift i ferieperioden. Det betyder, at byggegrunden er klar til arbejdet med fundamenter, når den nye hovedentreprenør er på plads. Byggeriet forventes at starte i december 2015 og vare til medio 2017.

Projektleder Rasmus Seidelin Dam, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.
Projektleder Rasmus Seidelin Dam, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.
Seniorprojektleder Ronan O? Reilly, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.
Seniorprojektleder Ronan O? Reilly, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Relateret indhold