COWI: Store besparelser på alternative byggemetoder

Analyse viser 20 procents besparelse ved at bygge efter cirkulære frem for traditionelle metoder ved ombygning af et konkret erhvervslejemål. Stort potentiale i den cirkulære tankegang for hele byggerisektoren, mener COWI, som præsenterer analysen i dag på et stort seminar.
COWI præsenterer i dag på et seminar en ny analyse, der viser mulighed for store besparelser på renovering efter nye metoder. Foto: Colourbox.
COWI præsenterer i dag på et seminar en ny analyse, der viser mulighed for store besparelser på renovering efter nye metoder. Foto: Colourbox.

Mange virksomheder samt velfærdsinstitutioner som børnehaver og hospitaler forandrer sig med større og større hast i takt med de skiftende konjunkturer, den teknologiske og demografiske udvikling mv. Det influerer også på de fysiske rammer, der skal imødekomme hyppigt skiftende behov, hvorfor der iværksættes flere og flere ombygninger i Danmark.

Det er dyrt – ikke mindst set i lyset af et globalt øget ressourcepres og de stigende materiale- og råvarepriser. Derfor er der økonomisk og miljømæssig fornuft i at re-tænke måden, vi bygger om og anvender ressourcer på.

20 procents besparelse

COWI har i samarbejde medDATEA netop gennemført en analyse af den økonomiske forskel mellem en traditionel ombygning og en ombygning, hvor genanvendelse af ressourcer er i fokus.

Analysen tager afsæt i et konkret erhvervslejemål i Storkøbenhavn, et gennemsnitligt storrumskontor på 670 kvadratmeter og ser grundelementerne som vægge, lofter, belysning, trægulve og tæpper. Resultatet er klart: Udgiften falder med 20 procent ved ombygning hvert femte år, set over en 15-årig periode, hvis der i ombygningen fokuseres på genanvendelse.

Den første ombygning vil være 10 procent dyrere end en traditionel ombygning. Til gengæld vil den være godt 50 procent billigere i den efterfølgende ombygning, og godt 30 procent billigere i anden ombygning. Samtidig vil ombygningen kunne gennemføres en anelse hurtigere målt på mandetimer.

– Det konkrete alternativ i analysen er inspireret af den cirkulære økonomi, der blandt andet handler om at designe løsninger, der gør det muligt at regenerere materialer efter endt brug med henblik på, at de kan indgå som værdiskabende materialer i nye sammenhænge. Kort sagt er fokus at se affald som ressourcer og søge produkter, der er designet til at blive brugt flere gange. Denne tilgang er stadig meget ny i byggebranchen. Ikke desto mindre viser analysen, at det cirkulære alternativ – trods en dyrere etablering – er rentabelt allerede ved første ombygning. Samtidig giver det mulighed for at yde en ekstra service over for lejerne, da det vil være lettere, hurtigere og billigere at tilpasse deres fysiske rammer til deres fremtidige organisering og arbejdsformer, siger Jasper Steinhausen, der er Chief Innovation Manager i COWI.

Han ser store muligheder i byggerisektoren. Alene inden for kontorbyggerier eksisterer der i dag samlet set 23,5 millioner etage-kvadratmeter kontorlokaler i Danmark, hvoraf en væsentlig andel rent konstruktionsmæssigt er sammenlignelig med ejendommen i vores analyse.

– Men der er også et stort potentiale inden for eksempelvis velfærdsbyggerierne; hospitaler, skoler, plejehjem, daginstitutioner, skoler mv, siger han.

Styrker bundlinje og toplinje

En mere effektiv brug af ressourcer kan skabe mere med mindre og dermed forbedre bundlinjen. Men brugen af tankegangen bag cirkulær økonomi har også potentiale til at styrke toplinjen, og ikke kun i byggerisektoren.

– Det handler generelt om at udvikle produkter og løsninger, der i større omfang kan matche de skiftende krav i en verden i stadig hastigere udvikling, og som i endnu højere grad imødekommer individuelle forventninger i markedet. Det giver konkurrencefordele og forventeligt et øget salg, siger Jasper Steinhausen og fortsætter:

– Et andet område, hvor der er et væsentligt potentiale for kobling mellem øget toplinje og fokus på cirkulær økonomi, er salg af funktionaliteten i produkter som service og/eller udvikling af tilknyttede services til produkter. Det kan være knyttet til opgraderinger af produkter, til genanvendelse af produkter eller til reparationer og vedligehold. Fælles for fokuseringen på service er, at service kan sælges i flere omgange knyttet til det samme produkt og dermed øge omsætningen. Desuden vil det skabe øgede investeringer i timer, der ofte købes regionalt, i modsætning til materialer, der ofte købes globalt. Dermed er der potentiale for at skabe danske arbejdspladser, afslutter han.

Relateret indhold