CF Møller sætter gang i klimaprojekt i Randers

C.F. Møller skyder et nyt visionært klimaprojekt i gang i Randers. Et nyt dige mellem Storkeengen og Gudenåen skal beskyttemod stormflod og skabe rammerne for en god rensning af regnvandet.
Illustration: CF Møller
Illustration: CF Møller

Storkeengen er et nyt landskabeligt Kinderæg, der med en tre i en-løsning skaber skybruds- og stormflodsbeskyttelse, styrker bynaturen og bringer byen Randers helt tæt på Gudenåen. CF Møller Landscape har i samarbejde med Orbicon stået for udviklingen af projektet for Randers Kommune og Vandmiljø Randers. Det skriver CF Møller i en pressemeddelelse.

Projektets klimatekniske løsninger er bygget op omkring en styrkelse af vådengens naturværdi og funktionalitet. Ved hjælp af nye skybrudsveje gennem Vorup ledes regnvand fra tage, parkeringspladser og veje i Vorup til Storkeengen, hvor vandet renses i rensebassiner udformet som naturlige vådengsarealer, inden det ledes videre ud i Gudenåen.

Hele byens projekt

Storkeengen er et resultat af et engageret samarbejde mellem Vandmiljø Randers, Randers Kommune og rådgiverne C.F. Møller Landscape og Orbicon. Men også de lokale borgere, interessenter og fremtidige brugere har været med til at præge projektet igennem forskellige former for inddragelse.

– Vi glæder os til at realisere Storkeengen i samarbejde med Randers Kommune, Vandmiljø Randers og Orbicon. Projektet er et perfekt eksempel på C.F. Møller Landscapes holistiske tilgang, hvor vi forener klimasikring med by- og naturudvikling, siger Lasse Vilstrup Palm, associeret partner og chef for C.F. Møller Landscape.

Med innovative klimaløsninger og en stærk vision er ‘Storkeengen’ dermed med til at styrke Randers som attraktiv flodby ved at sammentænke klimatilpasning, naturværdi og byudvikling. Her vil man i fremtiden kunne opleve Storkeengens enestående naturtyper, dyreliv og skiftende karakter, nyde solnedgangen helt tæt på vandet eller sætte kanoen i Gudenåen.

To hold af eksperter, hvor C.F. Møller Landscape sammen med Orbicon, De Urbanisten, Gemeinschaft og Sadolin og Albæk som det ene hold, er blevet udvalgt til at deltage i det EU-støttede projekt Klimabåndet, som handler om klimatilpasning. Over de kommende 4 måneder skal de to hold udvikle en værktøjskasse med nye løsninger, som kan gøre Randers midtby robust over for stormflod.

Relateret indhold