BAT-kartellet: Regering vil fremme svindel og platugleri

Skat har ved deres kontrolaktioner i perioden 2012-14 efterreguleret for 92,3 millioner kroner inden for bygge- og anlægsbranchen.
BAT-kartellet er utilfreds med regeringens "Retssikkerhedspakke", som blandt andet vil fjerne Skats mulighed for uden dommerkendelse at gå ind på privat grund for at kontrollere, om der arbejdes sort. Foto: Colourbox.
BAT-kartellet er utilfreds med regeringens "Retssikkerhedspakke", som blandt andet vil fjerne Skats mulighed for uden dommerkendelse at gå ind på privat grund for at kontrollere, om der arbejdes sort. Foto: Colourbox.

Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT) har i et høringssvar til regeringens “Retssikkerhedspakke 1” – der blandt andet vil fjerne Skats mulighed for uden dommerkendelse at gå ind på en privat ejendom for at kontrollere, om der arbejdes sort – advaret om, at regeringens forslag vil “give et betydeligt spillerum for snyd og svindel”, og at forslaget “fremmer platugleri på bekostning af virksomheder og arbejdstagere, som bidrager til samfundet og fællesskabet”.

BAT peger især på tre af forslagene: Det nævnte omkring Skats adgang til at kontrollere på privat ejendom, samt fjernelse af kravet om skiltning på byggepladser og kravet om at få forevist cpr-numre.

Skarpt høringssvar

– De tre forslag har ingen positiv betydning for alle de virksomheder og alle de arbejdstagere, som overholder landets regler, kollektive aftaler, love og forskrifter i øvrigt. Men for de mange virksomheder og privatpersoner, som udøver social dumping og sort arbejde, dem der glemmer eller ligefrem bevidst snyder og omgår landets love og regler, for dem er dette et særdeles kærkomment “retssikkerhedsinitiativ”, skriver sekretariatschef Gunde Odgaard blandt andet i det meget skarpe høringssvar:

– Jeg tror ikke, at man lavede Grundlovens §72 for at hindre Skat i at udøve myndighedskontrol, når der er synlig økonomisk aktivitet på en ejendom. Diskussionen bør i stedet dreje sig om, hvad der konkret sker, når Skat går ind på en privat grund uden en dommerkendelse, siger Gunde Odgaard til Dagens Byggeri og henviser til, at der er 268 undtagelser fra Grundlovens §72.

Han noterer også, at der kun har været én klage over Skats anvendelse af muligheden for at kontrollere på privat ejendom uden dommerkendelse.

Mindre sort arbejde

Han venter i spænding på at se, hvad regeringen og de partier, der bakker op om retssikkerhedspakken, så har at byde på:

– Når man tager nogle instrumenter væk fra relevante myndigheder, bliver det spændende at se, hvad man vil tilføre i stedet for at kunne bekæmpe sort arbejde og social dumping. Skat har ved deres kontrolaktioner i bekæmpelsen af social dumping, herunder også sort arbejde, i perioden 2012-14 efterreguleret for 92,3 millioner kroner inden for bygge- og anlægsbranchen. Det har en præventiv effekt, at der er en risiko for at blive opdaget. Så tænker man sig om en ekstra gang, inden man får lavet sort arbejde, siger Gunde Odgaard videre, og henviser til, at mængden af sort arbejde er faldet.

Han medgiver dog, at det også skyldes BoligJobordningen.

Skiltning

Han advarer mod at fjerne pligten til at skilte på alle større byggepladser:

– Regeringen hævder, at det vil fjerne en byrde fra erhvervslivet. Alle gode virksomheder stiller i forvejen et skilt op. De eneste, man fjerner byrder fra, er alle platuglerne. Men det er åbenbart dem, man gerne vil være regering for, slutter Gunde Odgaard, der i høringssvaret blandt andet skriver, at “de fleste bygge- og anlægsvirksomheder er stolte af det, de laver. De placerer uden videre af egen drift et fint stort skilt ved byggepladsens indgang, der fortæller, hvem de er, og hvor de kommer fra”.

Relateret indhold