Atypisk samarbejdsmodel på stort kontorbyggeri

KLP Ejendomme har valgt Rambøll som rådgiver på det 65.000 kvadratmeter store kontorbyggeri, der skal opføres på Kay Fiskers Plads i Ørestad.
Samarbejdsmodellen på på det 65.000 kvadratmeter store kontorbyggeri, der skal opføres på Kay Fiskers Plads i Ørestad, bryder med den traditionelle deling mellem byggeriets parter.
Samarbejdsmodellen på på det 65.000 kvadratmeter store kontorbyggeri, der skal opføres på Kay Fiskers Plads i Ørestad, bryder med den traditionelle deling mellem byggeriets parter.

Ved store byggerier er normen, at bygherrer i opstartsfasen går i dialog og samarbejde med byggeriets parter én-til-én og trinvist. Arkitekten kommer med sine skitser, entreprenøren kommer med sin pris, og ingeniøren kommer med sine beregninger.

Ifølge rådgivningsvirksomheden Rambøll har denne silo-tilgang den konsekvens, at der ofte er unødige tilbageløb, for eksempel når ingeniøren må konstatere, at arkitektens forslag ikke lader sig gøre i praksis eller inden for den økonomiske ramme. Projekteringen af kontorbyggeriet på Kay Fiskers Plads i Ørestad er grebet anderledes an.

Den valgte samarbejdsmodel er ifølge Rambøll atypisk og baseret på, at byggeriets parter involveres, hvor det giver bedst mening. Derfor køres reelt parløb frem til og med projektforslaget, hvor alle parter – arkitekt, ingeniør og entreprenør – har ligestillede kontrakter med bygherren. Først herefter overgås til en totalentreprise, hvor Rambøll arbejder direkte for entreprenøren, Hoffmann.

Stor risiko

Den tværfaglige dialog og ansvarsdelingen i opstartsfasen sikrer en fælles forståelse, så uhensigtsmæssig omprojektering undgås.

– Omprojektering er en stor risiko for os, fordi vi skal stå på mål for den pris entreprenøren og et byggemarked fastsætter måske flere år ud i fremtiden. Derfor vil vi gerne have entreprenøren med fra start. Samtidig sikrer vi, at bygherren får de bedste muligheder for at styre risiko og pris, uden at der i den vigtige indledende projektering gås på kompromis med kontrollen af valgte løsninger og kvalitet, siger Bjarke Curtz Jansen, afdelingsleder for Large Projects i Rambølls byggeridivision, i en pressemeddelelse.

Klar fordel

– Set fra vores stol er det en klar fordel, at vi i de tidlige faser arbejder direkte for kunden og derved sikrer, at løsninger og kvalitet er efter projektets intentioner, men samtidig deltager entreprenøren, og kan anvise løsninger, leverandøranvisninger og håndtere anlægsøkonomi. Efter projektforslaget skal projektets detaljer designes færdig, anlægsprisen skal låses, og byggeriet skal gennemføres i praksis, så her passer en totalentreprise godt, fortsætter han.

Kontorbyggeriet på Kay Fiskers Plads bliver et karrébyggeri med op til otte etager med en stor fælles stueetage. Desuden skal der etableres halvanden etages p-kælder. Rambøll leverer alle ingeniørydelser. Arkitekt på opgaven er VLA og entreprenør Hoffmann.

Første spadestik tages i foråret 2017.

Relateret indhold