Rapport: Hverken undervisere eller lærlinge ved nok om bæredygtigt byggeri

Et mere bæredygtigt uddannelsesforløb skal give lærlinge på de byggetekniske uddannelser et grønt mindset. Det kræver, at underviserne får opdateret deres viden om netop bæredygtighed, lyder det i ny rapport.
Et grønt mindset skal gøre det lettere for fremtidens udførende håndværkere at navigere rundt mellem LCA-analyser, mere bæredygtige byggemetoder og fremtidens krav til dokumentation af byggeprocesser. Dén viden skal komme fra deres undervisere på landets erhvervsskoler. Foto: Getty Images
Et grønt mindset skal gøre det lettere for fremtidens udførende håndværkere at navigere rundt mellem LCA-analyser, mere bæredygtige byggemetoder og fremtidens krav til dokumentation af byggeprocesser. Dén viden skal komme fra deres undervisere på landets erhvervsskoler. Foto: Getty Images

Rapporten

  • Rapporten ‘Analyse af kompetencebehov i træfagenes byggeuddannelser i forhold til bæredygtighed’ er bl.a. gennemført på baggrund af:
  • – En grundig research og interview med faglige eksperter og centrale aktører på området
  • – Spørgeskemaundersøgelser besvaret af 348 virksomheder, 93 undervisere og 423 lærlinge
  • – Interviews med uddannelsesledere, undervisere og lærlinge ved casebesøg på 8 skoler
  • – Interviews med 20 virksomheder og 15 svende
  • Kilde: Rambøll

Hvad er bæredygtighed?, spørger en underviser i ‘Analyse af kompetencebehov i træfagenes byggeuddannelser i forhold til bæredygtighed’, som er udarbejdet af Rambøll for Byggeriets Uddannelser. Og det er der ikke noget at sige til. Forbrugerombudsmanden anbefaler for eksempel, at man ikke slynger om sig med bæredygtighedsbegrebet, og at en DGNB-certificering ikke længere er nok til at kalde et byggeri for bæredygtigt.

Og hvis selv underviserne på de byggetekniske uddannelser er i tvivl, så gives denne tvivl videre til næste generation af håndværkere – her specifikt tømrere, viser analysen, der bl.a. anbefaler, at:

– Der bliver udviklet nye undervisningsforløb og -materialer med fokus på bæredygtighed

– Undervisernes kompetencer inden for bæredygtighed styrkes gennem et samlet kompetenceudviklingsprogram

– Der indføres et grundlæggende introduktionsforløb til bæredygtighed, som kan styrke lærlingenes grønne mindset

– Undervisningen i praktisk bæredygtighed styrkes

– Svendeprøven bliver tilpasset, så den indeholder bæredygtige elementer – både teoretisk og praktisk

‘Bæredygtighed er så fluffy ‘

Allerede i introduktionen til tømreruddannelsen bør lærlingene påbegynde udviklingen af et grundlæggende mere bæredygtigt mindset, hvis de skal kunne møde fremtidens krav til dokumentation af byggeprocesser, nye byggemetoder og LCA-analyser, der alle driver mere og mere i en bæredygtig retning, lyder det bl.a. i analysen, hvor både lærlinge, virksomhedsejere, faglige eksperter og undervisere udtaler sig.

Bl.a. siger en af de 432 lærling, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, der ligger til grund for analysen, at:

‘Der var en, der gerne ville putte noget træfiberisolering ind i en bygning, hvortil læreren sagde: ‘Nej, lad være med det. Hvis du gerne vil have en sølvmedalje til svendeprøven, så skal du nok holde dig til de traditionelle materialer.’

Rapporten understreger dertil, at underviserne, hvoraf mange begyndte at undervise, inden bæredygtighed begyndte at trænge ind gennem alle tænkelige sprækker i byggeriet, selv har brug for opdateret viden om netop bæredygtighed.

Som den samme underviser, der stillede det store spørgsmål ‘Hvad er bæredygtighed?’, siger:

‘Hvis jeg skal undervise i det her, skal der være en fagbog. Det er så fluffy.’

Opkvalificering af underviserne

Rapporten udpeger altså undervisernes rolle som den mest afgørende faktor for at styrke kvaliteten af undervisningen i relation til bæredygtighed.

– Vi ved, at mange af underviserne er interesseret i at lære mere om bæredygtighed. Vi lægger op til, at når vi indfører elementer af bæredygtighed i undervisningen, så vil det jo indebære en opkvalificering af underviserne. Det er dernæst op til skolerne at vurdere, hvilke tiltag der skal iværksættes for, at dette kan udføres i praksis, siger Ole Gregersen, tømrermester og formand for Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse, og understreger, at rapporten fra Rambøll først skal drøftes i Det Faglige Udvalg i uge ni.

For at geare de unge tømrerlærlinge til en mere bæredygtig svendeprøve, skal de modtage en grundig indføring i bæredygtighed allerede i den daglige undervisning, i andre eksamensopgaver og i cases. Foto: Getty Images
For at geare de unge tømrerlærlinge til en mere bæredygtig svendeprøve, skal de modtage en grundig indføring i bæredygtighed allerede i den daglige undervisning, i andre eksamensopgaver og i cases. Foto: Getty Images

‘Grønt mindset’

Analysen vender hele tiden tilbage til det ‘grønne mindset’, der ses som afgørende for at lærlingene får en grundlæggende forståelse for, hvad bæredygtighed er, og hvordan man kan tænke det ind i træfagets forskellige områder.

Afgørende for udviklingen af dette grønne mindset er, at underviserne på erhvervsskolerne er stærke ud i bæredygtighed, samtidig med, at der indføres en bæredygtig svendeprøve, at praksisfokus på bæredygtighed styrkes og at der bliver udviklet nye undervisningsmaterialer, så indholdet i undervisningen kan rykke i en mere bæredygtig retning.

Det kræver dog mere tid på skolebænken for ikke bare undervisere men også for lærlingene, lyder det fra Morten Lehmann, der er uddannelseskonsulent i 3F og næstformand i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse:

– Jeg har en forventning om, at vi kommer til at ændre en del på uddannelsen, og at vi eventuelt får brug for mere uddannelsestid, hvis vi skal sikre, at der fremover både kan bygges med de nuværende og de nye bæredygtige materialer og metoder.

Stort fokus på grøn omstilling

Analysen indikerer, at de (begrænsede) undervisningsmaterialer ikke leverer et tilstrækkeligt sammenhængende vidensgrundlag og en indføring i temaet bæredygtighed – og at der således mangler et element, som både kan give en indledende indføring i et grønt mindset og være det fundament, som den øvrige undervisning kan bygge videre på – i konkrete materialer, teknikker og beregninger.

Et bæredygtighedselement i svendeprøven, der udgør et centralt omdrejningspunkt i uddannelserne, vil også være det første skridt mod at introducere bæredygtighed i de andre eksamensopgaver og cases, som lærlingene arbejder med undervejs i uddannelsen.

Dansk Industri oplever et stort fokus på grøn omstilling fra medlemmerne og ser derfor rapporten som et godt udgangspunkt for det videre arbejde med at gøre træfagenes uddannelser mere bæredygtige.

Underdirektør i DI, Signe Tychsen Philip, siger:

– Vi ser nu ind i et stort arbejde med at få operationaliseret rapportens anbefalinger om f.eks. et grønt mindset og en grønnere svendeprøve til læringsmål. Det er også en løftestang til alle byggeriets øvrige uddannelser, som vi reviderer i 2023. Det er en hjørnesten i erhvervsuddannelserne, at de altid er relevante i forhold til det aktuelle arbejdsmarked.

Relateret indhold