Renovering til 335 millioner i Aalborg bliver fremrykket

En omfattende renovering har længe været på ønskelisten hos Himmerland Boligforenings afdeling 8. Coronakrisen har sat skub i projektet.
Projektet omfatter en stor renovering af 308 boliger, som efter arbejdet bliver til 311. Pressefoto.
Projektet omfatter en stor renovering af 308 boliger, som efter arbejdet bliver til 311. Pressefoto.

Landbyggefonden har netop givet besked om, at man vil medfinansiere et projekt til gennemgribende modernisering af en af Himmerland Boligforenings afdelinger i Aalborg Vestby.

– Vi har længe gerne villet give vores afdeling 8 den store tur, men har været afhængige af, at Landsbyggefonden nåede til vores ansøgning. Det er heldigvis sket nu, og vi kan herefter tage hul på en renovering, der vil hæve kvaliteten i byggeriet betragteligt, siger direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening.

Aalborg Byråd godkendte så sent som 11. maj 2020 projektet og den tilhørende helhedsplan, og der skulle ikke gå mere end et par dage, før der også forelå den nødvendige accept fra Landsbyggefonden.

Værd at bevare

Afdelingen består af 308 boliger på ét, to elle tre værelser. Antallet af boliger stiger i forbindelse med renoveringen til 311 boliger.

– Afdelingen har samme byggemåde og samme problemstillinger som afdelingerne 10, 12 og 13, der også ligger i Vestbyen. Derfor kører de fire projekter i samme proces med én helhedsplan – “Søheltekvarteret” – som grundlag. Baggrunden for helhedsplanen er et konstateret samspil mellem problemstillinger såsom stærkt nedslidte bygninger og boliger samt utidssvarende adgangsforhold og badeværelser, fortæller Ole Nielsen. Han fortsætter:

– Søheltekvarteret er samlet set en attraktiv bebyggelse, som det grundlæggende er værd at bevare, hvis den bliver moderniseret. Det er vi i gang med i de første af afdelingerne, og nu kommer turen altså også til afdeling 8.

Ole Nielsen oplyser, at det er hensigten med renoveringen at tilføre kvarteret nyt liv:

– Der er tale om et typisk, sammenhængende boligområde fra den tidlige efterkrigstid, hvis grundudtryk vi gerne vil fastholde. Derfor gennemfører vi en skånsom renovering med respekt for de eksisterende kvaliteter. Det betyder blandt andet, at tag og vinduer bliver udskiftet i tråd med den oprindelige arkitektur, mens vi bearbejder altaner og gavle med henblik på en øget integration i arkitekturen og ud fra energimæssige overvejelser.

Omfattende renovering

Foruden tag og vinduer omfatter den udvendige del af projektet blandt andet isolering af gavle, nye kældervinduer og nye opgangsdøre. For boligernes vedkommende vil der eksempelvis skal ombygning af badeværelser, nye installationer i bad og køkken, nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding, nye elinstallationer og nye gulve. Desuden får eksisterende altaner nyt værn og ny afskærmning, mens franske altaner får nyt værn.

– Vi benytter anledningen til at etablere elevator i en række af opgangene, så tilgængeligheden bliver betydelig bedre end i dag. Og for de øverste boliger i tilgængelighedsopgangene sker der en udvidelse til toplansboliger gennem inddragelse af tagetagen, oplyser Ole Nielsen.

Endelig omfatter projektet indretning af nye opholds- og aktivitetsarealer på terræn, ny belysning ved stier og opgange samt opførelse af et fælleshus.

Ole Nielsen forventer, at det samlede projekt beløber sig til knap 335 millioner kroner.

Relateret indhold